فلکسی فیس تابلونمای بستنی پاسداران

8 / 10
از 14 کاربر

مشخصات کلی

فلکسی فیس تابلونمای بستنی پاسداران

فلکسی فیس استار محصول کشور کره 

چاپ درجه یک با دستگاه موتو ژاپن 

روشنایی بکار رفته مهتابی