فلکسی فیس تابلو نمای هتل شهر

8 / 10
از 14 کاربر

مشخصات کلی

فلکسی فیس تابلونمای هتل شهر

فلکسی فیس استار کره

چاپ درجه یک بادستگاه موتو ژاپن

نورپردازی پرژکتور از روی کار.